Ngao, Sò, Ốc

Hải sản sống

Liên hệ: 0971 939 995

Sò Lông

420.000 đ 650.000 đ -35%