Sản phẩm khác

Ốc mắt ngọc

Liên hệ: 0971 939 995

Ốc Giác Vàng

Liên hệ: 0971 939 995

Sò Huyết Cồ

Liên hệ: 0971 939 995

Tôm Alaska

Liên hệ: 0971 939 995

King Crab

Liên hệ: 0971 939 995