ĐẶC SẢN PLUS

Hải sản

Cua Nâu

Giá: 75.000 đ

Mã SP:

Sò Lông

Giá: 17.000 đ

Mã SP:

Sò Dương

Giá: 0971 939 995

Mã SP:

Bạch Tuộc Sống

Giá: 66.000 đ

Mã SP:

Sò Mai

Giá: 55.000 đ

Mã SP:

Sam Trứng

Giá: 69.000 đ

Mã SP:

Ốc mắt ngọc

Giá: 18.000 đ

Mã SP:

Sò Đá

Giá: 18.000 đ

Mã SP:

Ốc Giác Vàng

Giá: 38.000 đ

Mã SP:

Sò Huyết Cồ

Giá: 33.000 đ

Mã SP:

Tôm Alaska

Giá: 0971 939 995

Mã SP:

King Crab

Giá: 1.800.000 đ

Mã SP: